کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز سه شنبه 1399/03/20
چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 16:38 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
دومین جلسه از دوره بیستم و چهارم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه " چگونه در کنگره ۶۰ قدردانی می‌کنیم؟ " با استادی کمک راهنمای محترم " مسافر حامد "، نگهبانی " مسافر ابوالفضل " و دبیری " مسافر رحیم " در روز سه‌شنبه  مورخه 99/03/20 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


کنگره به من زندگی بخشیده و من باید
قدردان کنگره و خدمتگزاران کنگره باشم.
ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز سه‌شنبه 1399/03/13
چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 23:35 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
اولین جلسه از دوره بیستم و چهارم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه " سیگار " با استادی کمک راهنمای محترم " مسافر احمد "، نگهبانی " مسافر حامد " و دبیری " مسافر حمید " در روز سه‌شنبه  مورخه 99/03/13 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


کنگره ۶۰ در مسیر تکاملی خود به جایی رسیده
است که آقای مهندس می‌فرمایند؛ ما اعضای
کنگره می‌خواهیم به یک ژن خوب تبدیل شویم.
یعنی نباید سیگار بکشیم، باید ورزش کنیم و...
ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز یکشنبه 1398/11/27
دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 17:03 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
دوازدهمین جلسه از دوره بیست و سوم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در  نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه  " وظایف راهنما و رهجو " با استادی مرزبان محترم  " مسافر علی ، نگهبانی " مسافر حامد "  و دبیری " مسافر علی " روز یکشنبه مورخ 98/11/27 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 


رهجو باید فرمانبردار راهنما و قوانین کنگره
باشد و به راهنمای خودش احترام بگذارد.
ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز سه شنبه 1398/11/22
چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 01:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
دوازدهمین جلسه از دوره بیستم و سوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه " وادی ششم و تأثیر آن روی من " با استادی کمک راهنمای محترم " مسافر پویا "، نگهبانی " مسافر صابر " و دبیری " مسافر کامبیز " در روز سه‌شنبه  مورخه 98/11/22 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 


وقتی حسّ درست کار نکند، اطلاعات غلط به عقل
داده می‌شود و عقل فرمانهای اشتباه صادر می‌کند.
ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز سه شنبه 1398/11/15
سه شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 20:17 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
دوازدهمین جلسه از دوره بیستم و سوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه " OT " با استادی " مسافر رسول "، نگهبانی " مسافر حسین " و دبیری " مسافر صابر " در روز سه‌شنبه  مورخه 98/11/15 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود


OT مناسب ترین داروی درمان اعتیاد است.
ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز یکشنبه 1398/11/13
سه شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 10:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره بیست و سوم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در  نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه  " OT " با استادی  " مسافر محمود  ، نگهبانی " مسافر حامد "  و دبیری " مسافر علی " روز یکشنبه مورخ 98/11/13 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


آقای مهندس می‌خواهند به دنیا ثابت کنند
که OT بهترین داروی درمان اعتیاد است و
سند این کار، فالو آپ مسافران عزیز می‌باشد.
ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز سه شنبه 1398/11/08
پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 16:45 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دوره بیستم و سوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه " نظم، انضباط و احترام " با استادی کمک راهنمای محترم " مسافر حامد "، نگهبانی " مسافر حسین " و دبیری " مسافر صابر " در روز سه‌شنبه  مورخه 98/11/08 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 


هر شخص با رعایت نظم، انضباط و احترام به
جایگاهی که لایق آن می‌باشد، خواهد رسید
و یکی از علتهای موفقیت کنگره 60 در زمینه
درمان اعتیاد، رعایت همین اصول می‌باشد.
ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز یکشنبه 1398/11/06
یکشنبه 6 بهمن 1398 ساعت 22:01 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
نهمین جلسه از دوره بیست و سوم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در  نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه  " نظم، انضباط و احترام " با استادی " مسافر حمید ، نگهبانی " مسافر حامد "  و دبیری " مسافر حمید " روز یکشنبه مورخ 98/11/06 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


منشاء تمام شکست‌ها بی‌نظمی و بی حرمتی است.
ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز سه شنبه 1398/11/01
چهارشنبه 2 بهمن 1398 ساعت 18:35 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره بیستم و سوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی  کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه " وادی پنجم و تأثیر آن روی من " با استادی " مسافر کامبیز "، نگهبانی " مسافر حسین " و دبیری " مسافر صابر " در روز سه‌شنبه  مورخه 98/11/01 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 


وادی پنجم ما را به حرکت کردن تشویق
می‌کند و مطرح می‌کند که باید تمام
آموخته‌هایمان را به فعل در بیاوریم.
ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز یکشنبه 1398/10/29
دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 23:16 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره بیست و سوم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در  نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه  " وادی پنجم و تأثیر آن روی من " با استادی " مسافر حسین ، نگهبانی " مسافر حامد "  و دبیری " مسافر علی " روز یکشنبه مورخ 98/10/29 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


مهمتر از تفکر، به فعل در آوردن آن است.
ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز سه شنبه 1398/10/24
چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 22:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
نهمین جلسه از دوره بیستم و سوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی  کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه " هفته همسفر " با استادی کمک راهنمای محترم "مسافر حسین "، نگهبانی " مسافر صابر " و دبیری " مسافر رضا " در روز سه‌شنبه  مورخه 98/10/24 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 


یکی از علتهای اصلی موفقیت من، همسفرم بود
و باعث شد که در کنگره بمانم و خدمتگزار باشم.
ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز سه شنبه 1398/10/17
سه شنبه 17 دی 1398 ساعت 20:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره بیستم و سوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی  کنگره 60 در نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه " کمک کنگره به من و کمک من به کنگره " با استادی کمک راهنمای محترم "مسافر آرمان "، نگهبانی " مسافر حسین " و دبیری " مسافر صابر " در روز سه‌شنبه  مورخه 98/10/17 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


کنگره 60 پکیج کامل برای زندگی کردن
را به من آموخت...
ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز یکشنبه 1398/10/15
یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 19:36 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
ششمین جلسه از دوره بیست و سوم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در  نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه  " کمک کنگره به من و کمک من به کنگره " با استادی " مسافر حمید " ، نگهبانی " مسافر حامد "  و دبیری " مسافر مرتضی " روز یکشنبه مورخ  98/10/15 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


بهترین کمک من به کنگره این خواهد بود که
در راستای آموزش‌های کنگره حرکت کنم...
ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز سه شنبه 1398/10/10
چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 23:23 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوره بیستم و سوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی  کنگره 60 در نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه " جهان بینی ورزش " با استادی "مسافر علی اصغر "، نگهبانی " مسافر حسین " و دبیری " مسافر صابر " در روز سه‌شنبه  مورخه 98/10/10 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


وقتی ما در کنار هم ورزش می‌کنیم و از یکدیگر
انرژی می‌گیریم، اگر با گذشته خودمان قیاس
کنیم، همه اینها یک برد تلقی می‌شود.
ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز یکشنبه 1398/10/08
دوشنبه 9 دی 1398 ساعت 19:11 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
پنجمین جلسه از دوره بیست و سوم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در  نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه  " جهان بینی ورزشی " با استادی مرزبان محترم " مسافر پرویز " ، نگهبانی " مسافر حامد "  و دبیری " مسافر مرتضی " روز یکشنبه مورخ  98/10/08 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 


جهان بینی ورزشی یعنی اینکه ما صرفا"
برای سلامتی و رسیدن به حال خوش ورزش
می‌کنیم و برد و باخت اصلا" مهم نیست.
ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز یکشنبه 1398/10/01
دوشنبه 2 دی 1398 ساعت 23:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
چهارمین جلسه از دوره بیست و سوم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در  نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه  " ازدواج " با استادی کمک راهنمای محترم " مسافر آرمان " ، نگهبانی " مسافر حامد "  و دبیری " مسافر مرتضی " روز یکشنبه مورخ  98/10/01 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 


ازدواج یک هنر است و هدف از ازدواج
رسیدن به تکامل و آرامش می باشد ...
من خاطرات شیرینی از ازدواج دارم.
ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز یکشنبه 1398/09/24
یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 23:33 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
سومین جلسه از دوره بیست و سوم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در  نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه  " هفته گلریزان " با استادی دنور محترم " مسافر مرتضی " ، نگهبانی " مسافر حامد "  و دبیری " مسافر علی " روز یکشنبه مورخ  98/09/24 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 


بزرگترین پیام هفته گلریزان این است که ما باید
خودمان احساس مسئولیت کنیم و چراغ این مکان
 مقدس را برای آیندگان روشن نگه داریم...

ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز سه شنبه 1398/09/19
سه شنبه 19 آذر 1398 ساعت 22:48 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
چهارمین جلسه از دوره بیست و سوم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در  نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه  " بنیان کنگره 60 " با استادی کمک راهنمای محترم " مسافر طیب " ، نگهبانی " مسافر حسین "  و دبیری " مسافر صابر " روز سه‌شنبه  مورخ 98/09/19 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 


بنیان کنگره 60 نمونه بارز یک انسان کامل هستند
که روش درمان اعتیاد از طرف یک نیروی برتر به
ایشان القاء شده است و همچنین استادانی داشتند 
که در این راه مبارک همراهیشان می‌کردند...
ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز یکشنبه 1398/09/17
یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 23:14 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
دومین جلسه از دوره بیست و سوم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در  نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه  " بنیان کنگره 60 " با استادی " مسافر محمودرضا " ، نگهبانی " مسافر حامد "  و دبیری " مسافر مرتضی " روز یکشنبه مورخ  98/09/17 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 


آشنایی با فعالیت‌ها و تحقیقات بنیان کنگره 60
در اولین سال‌های تأسیس کنگره، باعث می‌شود
که ارزش صندلی و جایگاه خود را بهتر درک کنیم.
ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر روز یکشنبه 1398/09/10
دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 23:12 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
اولین جلسه از دوره بیست و سوم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در  نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه  " نقش سی دی ها و نوشتن آنها در آموزش " با استادی کمک راهنمای محترم " مسافر حسین " ، نگهبانی " مسافر حامد "  و دبیری " مسافر مرتضی " روز یکشنبه مورخ  98/09/10 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 


سی دی نوشتن برای من درمان است.
ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات