کارگاه آموزشی عمومی پنج شنبه1398/5/3
جمعه 4 مرداد 1398 ساعت 22:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر طیب | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دور بیستم و یکم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 در نمایندگی قندیان تبریز با دستور جلسه" حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره 60 ممنوع است؟"با استادی کمک راهنمای محترم محترم مسافر "امین"  و نگهبانی مسافر"حمید" و دبیری مسافر"علی اصغر" مورخه 98/5/3رأس ساعت 17:00 آغاز به کار کرد.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی پنج شنبه 1398/4/27
جمعه 28 تیر 1398 ساعت 21:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر طیب | ( نظرات )
ششمین جلسه از دور بیستم و یکم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 در نمایندگی قندیان تبریز با دستور جلسه" وادی یازدهم و تأثیر آن روی من"با استادیگمک راهنمای محترم محترم مسافر "رضا"  و نگهبانی مسافر" سعید" و دبیری مسافر"حمید" مورخه 98/4/27رأس ساعت 17:00 آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی 1398/4/2 + جشن دیده بان
سه شنبه 4 تیر 1398 ساعت 00:54 | نوشته ‌شده به دست مسافر طیب | ( نظرات )

هشتمین جلسه از دوره بیست و یکم سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60  در  نمایندگی قندیان تبریز با دستور جلسه  " هفته دیده بان" با استادی دیده بان محترم جهان بینی  "استاد امین دژاکام" ، نگهبانی ایجنت محترم مسافر " عباس "  و دبیری   مسافر " یونس " روز یکشنبه مورخ 1398/04/2 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی پنج شنبه 1398/2/22
جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 16:55 | نوشته ‌شده به دست مسافر طیب | ( نظرات )

یازدهمین جلسه از دور بیستم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 در نمایندگی قندیان تبریز با دستور جلسه "جهان بینی 1و2" با استادی مرزبان محترم مسافر "آرمان"  و نگهبانی مسافر" عبدالله" و دبیری مسافر"حسن " مورخه 98/2/26 رأس ساعت 17:30 آغاز به کار کرد.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی پنج شنبه 1398/2/19
جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 15:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر طیب | ( نظرات )

دهمین جلسه از دور بیستم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 در نمایندگی قندیان تبریز با دستور جلسه "ظرفیت، مسئولیت(قبله گم کردن)" با استادی کمک راهنمای محترم مسافر "حجت"  و نگهبانی مسافر" عبدالله" و دبیری مسافر"حسن " مورخه 98/2/19 رأس ساعت 17:30 آغاز به کار کرد.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1398/1/22
شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 11:04 | نوشته ‌شده به دست مسافر طیب | ( نظرات )

ششمین جلسه از دور بیستم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 در نمایندگی قندیان تبریز با دستور جلسه "دانایی، دانایی مؤثر، سواد" با استادی مسافر "احمد"  و نگهبانی مسافر" عبدالله" و دبیری مسافر"حسن " مورخه 98/1/22 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب

گزارش تصویری 1397/1/3
یکشنبه 4 فروردین 1398 ساعت 21:57 | نوشته ‌شده به دست مسافر طیب | ( نظرات )

"دیدار نوروزی اعضای کنگره 60 قندیان تبریز با جناب آقای مهندس دژاکام در سوم فروردین 1398"

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی مجازی مسافران(وظایف راهنما و رهجو)
دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 12:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر طیب | ( نظرات )

وظایف راهنما و رهجو

استاد: کمک راهنمای محترم مسافر احمد
ادامه مطلب

کار گاه آموزشی خصوصی یک شنبه 1397/11/14
دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 22:51 | نوشته ‌شده به دست مسافر طیب | ( نظرات )
چهارمین جلسه از دوره بیستم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در  نمایندگی قندیان تبریز با دستور جلسه"OT " با استادی   مسافر" طیب" ، نگهبانی مسافر "پرویز"  و دبیری مسافر"رامین" روز یکشنبه مورخ 1397/11/14 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب

اطلاعیه
شنبه 6 بهمن 1397 ساعت 18:50 | نوشته ‌شده به دست مسافر طیب | ( نظرات )

روز پنج شنبه مورخه 1397/11/11 کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 قندیان تبریز با استادی دیده بان محترم  آقای " احمد حکیمی " برگزار خواهد گردید.حضور شایسته شما عزیزان موجب برگزاری جلسه ای پربار و آموزنده خواهد بود. 

کارگاه آموزشی مجازی مسافران
یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 00:51 | نوشته ‌شده به دست مسافر طیب | ( نظرات )
----مسافر محمدعلی----
ازدواج
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی 97/10/20
جمعه 21 دی 1397 ساعت 20:18 | نوشته ‌شده به دست مسافر طیب | ( نظرات )
نهمین جلسه از دورنوزدهم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 در نمایندگی قندیان تبریز با دستور جلسه "کمک من به کنگره و کمک کنگره به من" با استادی کمک راهنمای محترم  مسافر "پویا" و نگهبانی مسافر" علیو دبیری مسافر"سعید" در روز پنج شنبه مورخه 97/10/20راس ساعت 17:00 آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی سه شنبه 1397/10/11
سه شنبه 11 دی 1397 ساعت 21:08 | نوشته ‌شده به دست مسافر طیب | ( نظرات )
اولین جلسه دوره شانزدهم؛ از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی قندیان تبریز با دستور جلسه "جهان بینی در ورزش" با استادی مسافر" پویا" و نگهبانی مسافر "کمال" و دبیری مسافر" یونس" در روز سهشنبه مورخ  1397/10/11 رأس ساعت  17:00آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی پنج شنبه 97/9/22
شنبه 24 آذر 1397 ساعت 01:17 | نوشته ‌شده به دست مسافر طیب | ( نظرات )
ششمین جلسه از دورنوزدهم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 در نمایندگی قندیان تبریز با دستور جلسه "وادی چهام و تأثیر آن روی من" با استادی دیده بان محترم  مسافر "کامران " و نگهبانی مسافر" علیو دبیری مسافر"سعید" در روز پنج شنبه مورخه 97/9/22راس ساعت 17:00 آغاز به کار کرد. 

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی پنج شنبه 97/9/15 + سومین سال رهایی حسین
شنبه 17 آذر 1397 ساعت 13:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر طیب | ( نظرات )
پنجمین جلسه از دورنوزدهم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 در نمایندگی قندیان تبریز با دستور جلسه "بنیان کنگره 60" با استادی  مسافر "مسعود" و نگهبانی مسافر" علیو دبیری مسافر"عبدالله " در روز پنج شنبه مورخه 97/9/15راس ساعت 17:00 آغاز به کار کرد. در ادامه سومین سال رهایی کمک راهنمای محترم مسافر حسین را جشن گرفتیم.

ادامه مطلب

مصاحبه با رهایی های سیگار، مسافر حسن ....
جمعه 25 آبان 1397 ساعت 14:16 | نوشته ‌شده به دست مسافر طیب | ( نظرات )

22 سال مصرف‌کننده سیگار بودم- اصلاً اقدام به ترک نکرده بودم - ..

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی مجازی مسافران ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
چهارشنبه 9 آبان 1397 ساعت 19:12 | نوشته ‌شده به دست مسافر طیب | ( نظرات )

رابطه یادگیری و معرکه گیری..... استاد(مسافر بهزاد)
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1397/05/18
جمعه 19 مرداد 1397 ساعت 21:18 | نوشته ‌شده به دست مسافر طیب | ( نظرات )
سومین جلسه از دور هیجدهم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 در نمایندگی قندیان تبریز با دستور جلسه " وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من " با استادی " مسافر آیت " و نگهبانی " مسافر پرویز " و دبیری  " مسافر عبدالله " در روز پنج شنبه مورخه 1397/05/18 ساعت 17:00 آغاز به کار کرد.
ادامه مطلب

 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات