کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر نمایندگی قندیان تبریز روز سه شنبه مورخ 95/12/17
چهارشنبه 18 اسفند 1395 ساعت 14:15 | نوشته ‌شده به دست مسافر آرمان | ( نظرات )


دوازدهمین جلسه از دوره نهم سری کارگاه های آموزش خصوصی کنگره60 در نمایندگی قندیان تبریز بادستور جلسه " لژیون به استادی جناب آقای" عادل تاروردیو نگهبانی مسافر " آرمان " و دبیری مسافر" عبادالله "در روز 
سه شنبه  مورخه 95/12/17    راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر نمایندگی قندیان تبریز 95/09/23
چهارشنبه 24 آذر 1395 ساعت 11:50 | نوشته ‌شده به دست مسافر آرمان | ( نظرات )

چهاردهمین جلسه از دوره هشتم  سری کارگاه های آموزش خصوصی کنگره60 در نمایندگی قندیان تبریز بادستور جلسه " وادی چهارم و تاثیر آن روی من " به استادی آقای "عبدالله  " و نگهبانی آقای " محمد " و دبیری موقت مسافر "حسین "در روز سه شنبه  مورخه2395/09/  راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی نمایندگی قندیان تبریز روز پنجشنبه مورخه 95/09/18
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 09:57 | نوشته ‌شده به دست مسافر آرمان | ( نظرات )

هشتمین جلسه از دوره دوازدهم سری کارگاه های آموزش عمومی کنگره60 در نمایندگی قندیان تبریز بادستور جلسه "وادی چهارم و تاثیر آن روی من به استادی راهنمای محترم آقای "احمد آقا کیشی " و نگهبانی  آقای" امیر صادقی " و دبیری موقت آقای " محمد سارالانی "در روز پنجشنبه مورخه  95/09/18رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .
ادامه مطلبهفتمین جلسه از دوره دوازدهم سری کارگاه های آموزش عمومی کنگره60 در نمایندگی قندیان تبریز بادستور جلسه "چگونه شکر گزاری کنیم (OT)" به استادی راهنمای محترم آقای "امیر صادقی " و نگهبانی موقت آقایاحمد آقا کیشی" و دبیری موقت آقای " محمد علی"در روز پنجشنبه مورخه  95/09/11رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .

و در ادامه تولد اولین سال رهایی عادل تاروردیزاده
 رهجوی آقای امیر صادقی
را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم .

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر نمایندگی قندیان تبریز روز یکشنبه 95/09/07
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 00:44 | نوشته ‌شده به دست مسافر آرمان | ( نظرات )


نهمین جلسه از دوره ی دوازدهم سری کارگاه های آموزش خصوصی کنگره60 در نمایندگی قندیان تبریز بادستور جلسه "رابطه یادگیری با معرکه گیری (نق زدن حاشیه)" با استادی آقای " آرمان تیموری " و نگهبانی موقت مسافر " حسین صمدی " و دبیری موقت مسافر "عبدالله " در روز یکشنبه  مورخه 95/09/07 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر نمایندگی قندیان تبریز روز یکشنبه 95/08/30
یکشنبه 30 آبان 1395 ساعت 23:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر آرمان | ( نظرات )


هشتمین جلسه از دوره ی دوازدهم سری کارگاه های آموزش خصوصی کنگره60 در نمایندگی قندیان تبریز بادستور جلسه "برای چه ورزش میکنیم(جهان بینی ورزشی)" با استادی آقای " ناصر آروین " و نگهبانی موقت مسافر " حسین عباسپور " و دبیری مسافر "حسین " در روز یکشنبه  مورخه 95/08/30 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر نمایندگی قندیان تبریز روز یکشنبه 95/08/16
دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت 00:53 | نوشته ‌شده به دست مسافر آرمان | ( نظرات )


ششمین جلسه از دوره ی دوازدهم سری کارگاه های آموزش خصوصی کنگره60 در نمایندگی قندیان تبریز بادستور جلسه "  تجربه من از روشهای ترک و درمان DST" با استادی آقای " آرمان تیموری" و نگهبانی " سهراب خمسه لو " و دبیری مسافر "حسین " در روز یکشنبه  مورخه 95/08/16  رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر نمایندگی قندیان تبریز روز سه شنبه 95/08/11
سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت 23:12 | نوشته ‌شده به دست مسافر آرمان | ( نظرات )

هشتمین جلسه از دوره هشتم سری کارگاه های آموزش خصوصی کنگره60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی قندیان تبریز بادستور جلسه  "از فرمانبرداری تا فرماندهی "به استادی آقای" علی حسنی "  و نگهبانی آقای  "محمد " و دبیری مسافر "آرمان" در روز سه شنبه مورخه 95/08/11 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی نمایندگی قندیان تبریز روز پنجشنبه 95/07/29
جمعه 30 مهر 1395 ساعت 13:17 | نوشته ‌شده به دست مسافر آرمان | ( نظرات )

اولین جلسه از دوره دوازدهم سری کارگاه های آموزش عمومی کنگره60 در نمایندگی قندیان تبریز بادستور جلسه"  "وادی دوم و تاثیر آن روی من و به استادی آقای حسین عباس پور "" و نگهبانی آقای" امیر صادقی"و دبیری  آقای"احمد آقا کیشی"در روز پنجشنبه مورخه 95/07/29 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب


چهاردهمین جلسه از دوره یازدهمین سری کارگاه های آموزش عمومی کنگره60 در نمایندگی قندیان تبریز بادستور جلسه "   "صبر، استقامت، آرامش  به استادی آقایمحمد رضا عامری "   " و نگهبانی آقای  "قهرمان" و دبیری  آقای  "علی" در روز پنجشنبه مورخه 95/07/22 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر نمایندگی قندیان تبریز روز یکشنبه 95/07/11
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 08:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر آرمان | ( نظرات )

اولین جلسه از دوره دوازدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی قندیان تبریز با دستور جلسه "لژیون مالی"با استادی آقای "محمد علی شفیق" و نگهبانی موقت مسافر "محمد رضا عامری " و دبیری موقت مسافر  "روح اله" در روز یکشنبه مورخ 95/07/11و رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر نمایندگی قندیان تبریز روز یکشنبه 95/04/21
دوشنبه 21 تیر 1395 ساعت 13:17 | نوشته ‌شده به دست مسافر آرمان | ( نظرات )


چهارمین جلسه از دوره یازدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی قندیان تبریز با دستور جلسه "حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری ،مالی و فامیلی در کنگره ممنوع است؟' "با استادی  آقای " حسین صمدی " و نگهبانی مسافر "حسین" و دبیر موقت مسافر"حسین" در روز یکشنبه مورخ 95/04/21رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی آقایان مسافر نمایندگی قندیان تبریز روز یکشنبه 95/04/13
دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 23:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر آرمان | ( نظرات )


سومین جلسه از دوره یازدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی قندیان تبریز با دستور جلسه " شیشه و تخریب آن روی من "با استادی  آقای " حجت کریمیان " و نگهبانی آقای "امید" و دبیر مسافر"حسین" در روز یکشنبه مورخ 95/04/13 رأس ساعت 18:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic